Co pozwala oddychać nam i naszemu domowi?

Bardzo często uważa się, że skutecznym rozwiązaniem problemu braku wentylacji jest klimatyzacja. Ma ona jednak za zadanie utrzymanie odpowiednich parametrów fizycznych powietrza w tym jego temperatury i wilgotności i nie wpływa zazwyczaj na skła powietrza.

Klimatyzacja chłodzi latem i może grzać zimą. Systemy klimatyzacji nie dokonują wymiany powietrza w pomieszczeniach, pomieszczeniach jedynie je "obrabiają". Z tego powodu bardzo często przebywanie w pomieszczeniach klimatyzowanych nie chroni nas od zmęczenia i senności powodowanych nadmierną ilością dwutlenku węgla.

Wszystkie nowoczesne klimatyzatory wyposażone są w unikalny system podwójnej filtracji pozwalający na wychwycenie i neutralizację kurzu, zanieczyszczeń organicznych jak pleśń lub pyłek kwiatowy. Filtry oczyszczające powietrze wykorzystują naturalną elektrostatyczność do wywołania wzajemnego przyciągania cząstek kurzu, pleśni, owadów itd.  

Filtry z węgla aktywowanego pomagają wyeliminować przykre zapachy, włączając w to dym tytoniowy. Filtr Silver Nano ma zdolność usuwania 99,99% cząsteczek kurzu oraz bakterii i wirusów. 

Budynek "oddycha" tylko dzięki wentylacji pomieszczeń. Oddychanie to powinno spełniać dwie funkcje:

  • powodować przepływ powietrza przez wszystkie pomieszczenia
  • gwarantować odpowiednią wymianę powietrza we wszystkich pomieszczeniach

W pomieszczeniach, w których nie przebywają ludzie i nie są zainstalowane urządzenia zużywające tlen (np. kocioł c.o.) wystarczające jest zapewnienie minimalnego przepływu powietrza w celu usunięcia z nich wilgoci. Tam gdzie przebywają ludzie i zwierzęta oraz są urządzenia zużywające tlen należy zapewnić odpowiednią ilość świeżego powietrza. 

Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej za pośrednictwem systemu kanałów i wentylatorów zapewnia odpowiednią wymianę powietrza w każdej części domu. 

Intensywność wymian powietrza możemy dostosować do potrzeb przebywających w domu ludzi lub zamontowanych urządzeń. 

W naszym kraju nie jest powszechna wiedza na temat oddychania domu, a co najważniejsze nie grzeszą nią zbytnio sami projektanci. Jest to konsekwencja czasów PRL-u, gdy po domach hulały przeciągi a ilość szczelin w stolarce i ścianach była zmora mieszkańców. W takich warunkach wstawienie kratek wentylacyjnych w kuchni i w łazience rozwiązywało problem wentylacji. 

Takie podejście właśnie jest przyczyną tego, ze przy budowie domów zarówno jedno - jak i wielorodzinnych najczęściej popełnianym błędem w zakresie wentylacji jest wykonanie jedynie kanałów wywiewnych wyprowadzonych kominami na dach. Zapomina się przy tym, ze dom nie "produkuje" powietrza, że nie cierpi on próżni i w miejsce usuniętego ciepłego powietrza natychmiast wpływa z dworu powietrze świeże i zimne. Jeśli nie przewidzieliśmy systemu wprowadzania powietrza do wnętrza wówczas jego brak uzupełniony zostanie przez odwrócenie ciągu w jednym z kanałów przeznaczonych do wywiewu. Jest to najczęściej kanał w łazience. Powoduje to przede wszystkim skuteczne wychładzanie łazienki a także sąsiadujących z nią pomieszczeń. Jednocześnie nie zapewnia to wentylacji pozostałych pomieszczeń w domu.

 

Wykonanie w domu jedynie wentylacji grawitacyjnej wywiewnej jest częstym błędem. Jeśli nie przewidzieliśmy systemu wprowadzania powietrza do budynku to często dzieje się to, że jeden z kanałów lub kominów staje się miejscem uzupełnienia powietrza. W sytuacji odwróconego ciągu odczuwamy dyskomfort, ponieważ z kratki zamiast wyciągać powietrze to nawiewa nam np. zimą powietrze bardzo zimne. Powoduje to znaczne wychłodzenie pomieszczenia a w sytuacji palenia w kominku sytuacja staje się jeszcze bardziej odczuwalna. Aby uniknąć odwracania się ciągu wentylacyjnego w jednym z kanałów lub kominów producenci szczelnych okien wymyślili w nich tzw. mikrowentylację. Jest ona niczym innym jak wykonaniem w oknie otworu, przez który powietrze ma się dostawać do środka domu. Pomysł ten załatwia sprawę oddychania domu lecz nie dostarcza odpowiedniej ilości powietrza i powoduje duże straty ciepła. Do pomieszczeń dostaje się zimne powietrze bezpośrednio z, zewnątrz które musimy dodatkowo ogrzać.

Aby temu zaradzić producenci szczelnych okien wymyślili tzw. mikrowentylacji, która jest niczym innym jak rozszczelnieniem okien i polega na wykonaniu w nich specjalnej dziury, jako wlotu powietrza do wnętrza. Pomysł ten rozwiązuje jednak tylko jeden z problemów. Dzięki niemu oddycha jedynie dom, nie gwarantuje jednak odpowiedniej ilości powietrza jego mieszkańcom, ponieważ jak sama nazwa wskazuje jest to wentylacja mikroskopijna. Z tego powodu jest ona mało skuteczna w pomieszczeniach użytkowanych przez ludzi. W nich, bowiem zapotrzebowanie na świeże powietrze znacznie przekracza zdolności przepustowe mikrowentylacji, a otwory wlotowe powietrza winny być dobierane stosowanie do zapotrzebowania i mieć odpowiednio duże rozmiary. To z kolei sprawia, że w okresie chłodów do domu dostają się duże ilości zimnego powietrza powodujące wychłodzenie pomieszczeń i przynoszące znaczące straty energii przeznaczonej na ogrzewanie domu.

               

Zdjęcia nawiewników okiennych

Układ samoczynnego przepływu powietrza przez dom nazywa się wentylacją grawitacyjną. Jak stwierdziliśmy jest ona zazwyczaj zbyt mało efektywna i rzadko zapewnia pokrycie potrzeb zarówno budynku jak i jego mieszkańców. Jeśli natomiast jest wykonana prawidłowo to powoduje duży wzrost kosztów eksploatacji - ze względu na nadmierne zużycie energii na cele ogrzewania. 


Budowa "szczelnych" domów spowodowała, że skuteczne oddychanie domu zapewnia wentylacja mechaniczna z układem nawiewu i wyciągu powietrza. Jest ona realizowana przy pomocy dwóch wentylatorów i specjalnego systemu kanałów rozprowadzających powietrze do wszystkich pomieszczeń. Odpowiedni dobór elementów instalacji pozwala nie tyko powodować przepływ powietrza w pomieszczeniach, ale dostarczać do nich odpowiednią jego ilość. Dzięki temu wentylacja nawiewno-wywiewna w domu jest w stanie w pełni zaspokoić potrzeby budynku i jego mieszkańców. 

1 - Wyrzutnia powietrza
2 - System kanałów nawiewnych
3 - System kanałów wyciągowych
4 - Wentylatory /nawiew i wyciąg/
5 - Puszki filtracyjne
6 - Czerpnia powietrza

Zastosowanie odpowiednich filtrów pozwala na oczyszczenie powietrza wchodzącego do domu z zanieczyszczeń mechanicznych, co znacząco obniża jego alergiczne działanie.

 Wentylator nawiewny i wyciągowy  Filtr powietrza zewnętrznego i usuwanego

Wentylacja ta posiada jeszcze jedną bardzo ważną cechę. Dzięki zastosowaniu w niej urządzenia zwanego wymiennikiem ciepła powietrze-powietrze daje możliwość odzyskania znacznych ilości ciepła wyrzucanego z powietrzem zużytym i podgrzania nim zimnego powietrza wprowadzanego do domu z dworu.

Schemat przedstawiający zestaw wentylacyjny w oparciu o wymiennik ciepła spiralno-przeciwprądowy firmy Bartosz wraz z przedstawieniem rozkładu temperatur za i przed wymiennikiem. 

Najnowsze rozwiązanie (wymiennik WS - BARTOSZ) to rekuperator przeciwprądowy o konstrukcji spiralnej, będący efektem polskiej myśli technicznej, pozwala odzyskać 85% i więcej ciepła z powietrza wychodzącego nawet przy temperaturach zewnętrznych sięgających -30°C. Wymiennik WS BARTOSZ zainstalowany w zestawach wentylacyjnych sprawdził się w kilkuset instalacjach pracujących na terenie całego kraju.