Link Air System

Twój partner przez cały cykl życia Twoich budynków

Chcielibyśmy wesprzeć Państwa naszą wiedzą i doświadczeniem w planowaniu Państwa interesu w zakresie wykonania systemu wentylacji  w charakterze doradczym. Z siedzibą naszej firmy w Warszawie towarzyszymy naszym klientom na całym Mazowszu  podczas budowy obiektu jako dostawca systemu wentylacji  dla Państwa, ale również wymaganego system sterowania. W celu zapewnienia perfekcyjnego funkcjonowania przez cały okres eksploatacji, oferujemy serwisowanie układów w regularnym cyklu. Jesteśmy również po Twojej stronie jako kompetentny partner w przypadku budynków, które po dziesięcioleciach użytkowania mają zostać odnowione zgodnie z aktualnym stanem techniki.

Poprzez długoletnią współpracę z uznanymi producentami wentylacji, chcemy wykorzystać naszą siłę przetargową w interesie naszych klientów, aby uzyskać jak najlepsze warunki i długoterminowe gwarancje.

Wentylacja Swobodna i Mechaniczna

Wymiana powietrza w budynku ma ogromne znaczenie. Zapewnia nie tylko przyjemny klimat w pomieszczeniu, ale także zapobiega uszkodzeniom konstrukcyjnym. Ogólnie rzecz biorąc, istnieją dwa rodzaje wymiany powietrza: wentylacja swobodna (grawitacyjna) i wentylacja mechaniczna.

W nowych budynkach o szczelnej konstrukcji nie dochodzi do wymiany powietrza przez nieszczelności konstrukcyjne, dlatego dla zapewnienia dobrego powietrza w pomieszczeniach wymagane jest regularne wietrzenie lub zalecana jest wentylacja mechaniczna. W budynkach przemysłowych lub obiektach produkcyjnych, w których oprócz ciepłego powietrza wytwarzana jest przede wszystkim para wodna lub spaliny, regularna wentylacja wymuszona nie zawsze jest możliwa. Aby kontrolować te okoliczności, polegamy na wentylacji mechanicznej.

Centralny System Wentylacji

Powietrze wywiewane i nawiewane, system wentylacji. System powietrza wywiewanego stosowany jest w ciepłowniach lub jako wyciąg maszynowy w celu wyprowadzenia powietrza wywiewanego na zewnątrz przez centralne urządzenie wentylacyjne. System wentylacyjny zaopatruje obszary robocze lub maszyny w świeże lub chłodne powietrze za pośrednictwem systemu kanałów. Dzięki centralnej wentylacji świeże powietrze jest dostarczane do budynku siecią kanałów i jednocześnie taka sama ilość powietrza wywiewanego jest usuwana z budynku.

System wentylacyjny składa się z dwóch wentylatorów, z których każdy transportuje powietrze zewnętrzne i wywiewane. Dwa wentylatory są albo instalowane kompaktowo w jednym urządzeniu wentylacyjnym, albo oddzielnie w urządzeniu nawiewnym i wywiewnym. Jednak centralne systemy wentylacyjne wymagają znacznej ilości miejsca i są zwykle instalowane na dachach, dlatego wymagane są specjalne środki w zakresie izolacji akustycznej i w razie potrzeby ochrony przeciwpożarowej.

Zalety systemu centralnego:

 • Oszczędność energii można osiągnąć zimą
 • Mniejsze zagrożenie hałasem niż w systemach zdecentralizowanych dzięki centralnym częściom systemu i odpowiedniej izolacji akustycznej
 • Brak ryzyka zwarcia powietrza
 • Możliwość klimatyzacji powietrza nawiewanego
 • Możliwość sterowania poszczególnymi obszarami lub pomieszczeniami

Zdecentralizowany System Wentylacji

Zdecentralizowane systemy wentylacyjne służą wyłącznie do wentylacji pojedynczych obszarów lub pomieszczeń, a nie do wentylacji całych budynków. W przypadku zdecentralizowanego systemu wentylacji występuje głównie system powietrza wywiewanego oraz system powietrza nawiewanego i wywiewanego.

Dzięki zdecentralizowanemu systemowi wywiewu pomieszczenia są połączone ze światem zewnętrznym za pomocą kanału lub szybu wywiewnego. Wentylator umieszczony w systemie wytwarza podciśnienie, które wysysa zanieczyszczone powietrze. Powietrze nawiewane zapewniane jest przez proste klapy wentylacyjne lub szczeliny wentylacyjne w drzwiach.

Zdecentralizowany system nawiewu i wywiewu działa na tej samej zasadzie, co centralny system wentylacji. Jednak zarówno wentylatory, jak i wszystkie inne niezbędne podzespoły, takie jak filtr lub nagrzewnica zintegrowana z systemem kanałów. Nakład pracy związany z zainstalowaniem takiego urządzenia jest zatem stosunkowo niewielki i zwykle można go przeprowadzić w budynku.

Zalety systemu zdecentralizowanego:

 • Późniejsza instalacja łatwa do wdrożenia
 • Konieczne drobne środki strukturalne
 • Można zastosować odzysk ciepła
 • Ekonomiczna praca przy wietrzeniu mniejszej liczby pomieszczeń
 • Możliwość indywidualnej regulacji powietrza

Świeże Powietrze

Najważniejszy czynnik w miejscu pracy

Szczególnie ważną rolę odgrywa wymiana powietrza i związane z tym świeże powietrze w miejscu pracy. Aby zapewnić optymalne efekty w codziennej pracy, dostarczane świeże powietrze powinno docierać do osób pracujących w sposób jak najbardziej czysty, bezpośredni i niezmieszany. Dlatego należy go zainstalować jak najgłębiej w budynku i jak najbliżej miejsca pracy. Ma to również tę wielką zaletę, że maksymalną wentylację w obszarze roboczym można osiągnąć poprzez ukierunkowaną wymianę powietrza przy mniejszych objętościach powietrza. Dzięki wyciągowi termicznemu zużyte powietrze może być usuwane z budynku systemami wentylacji grawitacyjnej bez dodatkowych kosztów eksploatacyjnych.

Wentylacja mechaniczna połączona z naturalną jest jednym z najbardziej efektywnych i ekonomicznych systemów wentylacji przez większą część roku. System wentylacji działa z ukierunkowanym przepływem powietrza i jednym lub kilkoma wentylatorami. Zapewniają one wymaganą wymianę powietrza w pomieszczeniu lub budynku – całkowicie niezależnie od wpływów zewnętrznych, takich jak napór wiatru czy temperatura.

Zalety kontrolowanej wentylacji:

 • Oszczędność kosztów energii
 • Poprawa jakości powietrza i przebywania w budynku
 • Poprawa samopoczucia i jakości pracy osób pracujących w budynku
 • Możliwość monitorowania temperatury
 • Zapobieganie rozwojowi pleśni

Systemy wentylacji mechanicznej mogą być zaprojektowane jako systemy zdecentralizowane lub centralne nawiewy do wentylacji i ogrzewania w okresie zimowym. W obu przypadkach rodzaj przepływu powietrza ma decydujące znaczenie dla optymalnego sukcesu operacyjnego.

Europejczycy spędzają obecnie około 90% swojego czasu w pomieszczeniach. W trakcie przebywania w obiektach i ich użytkowania choćby oddychania, stale tworzy się wilgoć . Jeśli nie jest to regularnie usuwane, może to prowadzić do uszkodzeń spowodowanych wilgocią i pleśnią w budynku, a także szkodzić zdrowiu wszystkich osób. Powietrze we wnętrzach jest również wzbogacane przez różnorodne zanieczyszczenia, które są emitowane z mebli, tekstyliów, materiałów budowlanych lub innych przedmiotów.

Udowodniono, że zła jakość powietrza prowadzi do chorób i obniżenia jakości życia, ponieważ czyste powietrze jest niezbędne dla organizmu człowieka. Dzięki systemom wentylacji zwłaszcza mechanicznej można oddychać świeżym powietrzem przez całą dobę bez konieczności samodzielnego wietrzenia pomieszczeń 3-4 razy dziennie.

Co daje i jak działa Wentylacja Mechaniczna?

Dowiedz się czytając poniższe artykuły