Panel sterujący ST-340 V2 MEDIUM dla central wentylacyjnych DEFRO DRX z wymiennikiem przeciwprądowym.

Sterownik ST-340 V2 MEDIUM przeznaczony jest do obsługi rekuperatora – urządzenia stosowanego w systemach wentylacyjnych umożliwiających odzyskiwanie ciepła (rekuperację) z powietrza wywiewanego z budynku lub instalacji przemysłowej.

Sterownik typu ST-340 V2 MEDIUM umożliwia:

 • Sterowanie wentylatorem nawiewnym oraz wywiewnym – za pomocą czujników różnic ciśnienia
 • Sterowanie bypassem
 • Ochronę wymiennika przed zamrożeniem za pomocą modulowanej nagrzewnicy wstępnej
 • Ustawienie programu tygodniowego
 • Podgląd i sterowanie rekuperacją przez telefon za pomocą aplikacji
 • Sterowanie GWC
 • Sterowanie nagrzewnicą wtórną
 • Kontrolę wilgotności powietrza w pomieszczeniach za pomocą nawilżacza wraz z nagrzewnicą

Pracę w dodatkowych trybach takich jak:

 • Okna
 • Party
 • Urlop
 • Kominek
 • Zmiana biegu

Sterownik wyposażony jest w duży wyświetlacz dotykowy. Na ekranie głównym wyświetlany jest aktualny stan podstawowych parametrów pracy rekuperatora oraz odczyt z czujników temperatury.

 1. Ikony informujące o aktualnym trybie pracy sterownika.
 2. Aktualna godzina oraz dzień tygodnia.
 3. Aktualny odczyt z czujnika temperatury powietrza wyrzutni.
 4. Aktualny bieg wentylatora wywiewnego.
 5. Aktualny przepływ na wywiewie.
 6. Ikona umożliwiająca załączenie trybu Okna.
 7. Ikona umożliwiająca załączenie programu Party – kliknięcie ekranu w tym obszarze spowoduje przejście do ekranu umożliwiającego nastawę czasu trwania programu Party a następnie jego aktywację. Na bieżąco wyświetlany jest czas do zakończenie programu i powrotu do ogólnych ustawień.
 8. Przycisk zmiany biegu z timerem.
 9. Aktualna temperatura GWC
 10. Aktualny odczyt z czujnika temperatury nagrzewnicy wtórnej / nagrzewnicy nawilżacza.
 11. Aktualny przepływ na nawiewie.
 12. Aktualny odczyt z czujnika temperatury powietrza nawiewanego.
 13. Aktualny bieg wentylatora nawiewnego.
 14. Aktualny odczyt z czujnika temperatury powietrza pobieranego z zewnątrz.

W normalnych warunkach regulator pracuje zgodnie z nastawieniami trybu Programy lub według biegu zadanego. W każdej chwili użytkownik może uruchomić jeden z pięciu dodatkowych trybów pracy: Party, Palenisko, Zmiana biegu, Okna lub Urlop.

OKNA

Załączenie trybu Okna spowoduje wyłączenie wentylatora nawiewu i przełączenie wentylatora wyciągowego na 3 bieg.

PARTY

Tryb Party jest załączany bezpośrednio z ekranu głównego na określony przez użytkownika czas – wentylatory pracują z pełna mocą. Po naciśnięciu ekranu głównego w obszarze ikony Party na wyświetlaczu pojawia się ekran umożliwiający nastawę czasu trwania tego programu. Po ustawieniu czasu program zostaje aktywowany, co sygnalizowane jest „przygaszeniem” obszaru ikony Party. Tryb Party można przerwać w każdej chwili klikając ekran w obszarze ikony.

PALENISKO

Tryb Palenisko jest załączany bezpośrednio z menu głównego na określony czas (3 minuty) – wentylator wywiewny zostaje wyłączony. Pracuje jedynie wentylator nawiewny. Tryb Palenisko można przerwać w każdej chwili klikając ekran w obszarze ikony trybu.

ZMIANA BIEGU

Zmiana biegu pozwala na czasowe zwiększanie lub zmniejszanie mocy biegu wentylatorów. Po kliknięciu, zostaniemy przekierowani do ekranu, gdzie wybieramy poziom mocy. Po zatwierdzeniu zostanie włączony timer, który po upływie czasu wróci do pracy w trybie automatycznym według nastaw.

URLOP

Tryb Urlop można aktywować po wejściu do menu sterownika. Użytkownik ustawia ilość dni trwania trybu urlop. W trybie tym wentylatory pracują cały czas z minimalną mocą niezależnie od ustawień w trybie Programy.

Sterownik ST-340 v2  posiada wbudowany port komunikacyjny RS485 typu slave (na naklejkach jako MODBUS 2). Dzięki protokołowi Modbus RTU w trybie half-duplex możemy sterować centralą wentylacyjną. Sterowanie centralą oraz podgląd bieżących parametrów odbywa się poprzez zapis i odczyt pojedynczego rejestru lub grupy rejestrów. Przy pomocy tego przycisku możemy załączyć/wyłączyć komunikację modbus.

Sterownik powinien być montowany przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami.