Panel z przełącznikiem 6-położeniowym, przeznaczony do montażu naściennego w pomieszczeniu. Standardowo panel dostarczany jest z kablem  UTP 4x2x0,5 zakończonym złączami RJ45 w standardzie B o długości 10 m. Panel AirS posiada podstawową funkcjonalność i może być stosowany wraz z pozostałymi panelami lub działać jako podstawowy panel sterowania centrali wentylacyjnej AirPack.

Funkcjonalność panelu AirS:

  • Trzy nastawy intensywności wentylacji  –  przekręcenie pokrętła na pozycję odpowiednio jeden, dwa lub trzy.
  • Realizacja trybu automatycznego zdefiniowanego w sterowniku – przekręcenie pokrętła w pozycję AUTO.
  • Realizacja trybu przewietrzania – przekręcenie pokrętła w pozycje przewietrzanie
  • Sygnalizacja zabrudzenia filtra
  • Sygnalizacją awarii
  • Sygnalizacja włączenia by-pass
  • Sygnalizacja uruchomienia trybu przeciwzamrożeniowego

W przypadku gdy panel AirS jest jedynym panelem sterowania podłączonym do sterownika centrali urządzenie może pracować w trybie manualnym z jedną z trzech intensywności wentylacji lub w trybie automatycznym realizując program wentylacji w cyklu tygodniowym. Ze względu na brak możliwości wprowadzanie zmian w konfiguracji sterownika oraz programie tygodniowym z poziomu panelu AirS program tygodniowy jest realizowany wg domyślnych nastaw fabrycznych lub nastaw zdefiniowanych przez instalatora podczas uruchamiania urządzenia. Nastawy harmonogramów tygodniowych mogą zostać w każdej chwili zmienione po podpięciu dowolnego panelu sterowania.