Wentylacja z odzyskiem ciepła jest efektywna energetycznie tylko wtedy, gdy przepływy powietrza są zrównoważone. W czasie eksploatacji każda instalacja wentylacyjna ulega „naturalnemu rozregulowywaniu” wywołanemu zmianami oporów przepływu na skutek gromadzenia się pyłu na filtrach, kondensacji pary wodnej w wymienniku ciepła oraz zmian temperatury powietrza. Niezrównoważenie instalacji wywołane zmianami oporów przekracza często 30%. System CF jest układem regulacyjnym utrzymującym zadane przepływy masowe powietrza w instalacji wentylacyjnej oraz zapewniającym zrównoważenie tych przepływów niezależnie od chwilowych warunków atmosferycznych i stanu zabrudzenia filtrów.

Co to jest moduł CF (Constant Flow)

Constant Flow (z ang. stały przepływ) jest to system oparty na zasadzie utrzymywania w instalacji stałego wydatku powietrza. Działa na zasadzie odczytu różnicy pomiędzy ciśnieniem dynamicznym na około wentylatora, a ciśnieniem statycznym w kanale przed wentylatorem. Dla różnych wartości różnicy tych dwóch ciśnień przypisane są różne wartości wydatku powietrza.
Dzięki temu system jest w stanie odczytując ciśnienie dopasować odpowiadający mu przepływ. System CF stale monitoruje ciśnienie w kanałach i w przypadku wzrostu oporu, zwiększa prędkość obrotową wentylatorów aby utrzymać stały wydatek, taki jak pierwszego dnia podczas montażu rekuperatora.

Dlaczego warto wybrać rekuperator z modułem CF?

Podczas użytkowania instalacja wentylacyjna ulega rozregulowaniu w sposób naturalny. Rozregulowanie systemu wentylacyjnego jest jak najbardziej normalnym zjawiskiem aczkolwiek większość użytkowników nie ma o nim pojęcia. Użytkownicy nie wiedzą, że bez systemu CF nigdy nie będą posiadali takiej ilości powietrza w instalacji na jaką mają zapotrzebowanie.

Istnieją trzy czynniki wpływające na spadek początkowo ustawionego wydatku w systemie rekuperacji:

  • zabrudzenie filtrów powietrza,
  • kondensacja(wykroplenie się) wody w wymienniku ciepła pomiędzy lamelami,
  • wysoka różnica temperatur wpływająca na zmianę wydatku masowego przepływającego powietrza.

W każdym z wyżej wymienionych przypadków następuje wzrost oporów ciśnienia w instalacji.

Wybór rekuperatora z modułem CF oznacza pewność, że przez cały rok mamy utrzymaną stałą ilość powietrza nawiewaną i wyciąganą z budynku zgodnie z zapotrzebowaniem przewidzianym w projekcie rekuperacji. Jest to wysoce odczuwalna zmiana, ponieważ na zabrudzonym filtrze opór może wzrosnąć z 20 Pa do nawet ponad 100Pa (pięciokrotnie). W wielu instalacjach wentylacyjnych niezrównoważenie przepływów (nawiewnego i wyciągowego)sięga aż 30%.

Ma to bezpośredni wpływ na zwiększenie kosztów ogrzewania budynku. Z zainstalowanym systemem CF klient ma pewność że zaprojektowana ilość powietrza wentylacyjnego bierze udział w odzysku ciepła, co wpływa na maksymalizację efektywności energetycznej i spadek kosztów ogrzewania.