AirPack4 V to wersja z pionowym układem kanałów wyprowadzonych z rekuperatora (wersja wertykalna) i jest to jeden z najcichszych rekuperatorów na świecie.

Możesz go zainstalować na poddaszu, na którym zimą temperatura spada nawet do -15oC, i oszczędzić w ten sposób cenną przestrzeń w budynku. A wersja z wymiennikiem entalpijnym, rozwiąże problem suchego powietrza w pomieszczeniach zimą. AirPack4 ma też system, który mierzy rzeczywiste zużycie każdego z filtrów, dzięki czemu możesz je wymieniać dokładnie wtedy, kiedy są zużyte. System CF2 automatycznie reguluje przepływ powietrza zapewniając zbilansowaną wentylację i maksymalny odzysk ciepła. Do tego AirPack4 jest super szczelny dzięki czemu zapachy z powietrza usuwanego z budynku nigdy nie trafią do strumienia powietrza świeżego.

AirPack⁴ V Energy + Rekuperator AirPack4 z systemem CF. Nowy AirPack4 ma 12 unikalnych cech, które zwiększą komfort Twojego życia i efektywność energetyczną Twojego domu. W zależności od dodatkowego wyposażenia mogą zwiększać swoją klasę energetyczną i koszty eksploatacji. Rekuperacja jest dużo sprawniejsza, kiedy jest zbilansowana. Dlatego AirPack4 z systemem CF mierzy na bieżąco rzeczywiste przepływy powietrza i ustawia prędkości obrotowe wentylatorów tak, by strumień powietrza nawiewanego był zawsze równy strumieniowi powietrza wywiewanego. Zwiększa to sprawność rekuperacji nawet o 30%.

AirPack⁴ V Energy ++ Rekuperator AirPack4 Energy z systemem CF i dodatkowo z opcją AFC. Po raz pierwszy możesz sprawdzać jakość filtrów powietrza na bieżąco. AirPack4 Energy++ z opcją AFC mierzy rzeczywiste zabrudzenie filtrów i w każdej chwili Cię o nim informuje, a Ty wymieniasz filtry tylko wtedy, kiedy są naprawdę zużyte. AFC to jeden z najbardziej zaawansowanych systemów kontroli filtrów powietrza. AFC na bieżąco monitoruje rzeczywiste zużycie filtrów na podstawie ciągłych, automatycznych pomiarów różnicy ciśnień przed i za filtrem wykonywanych z dokładnością +/- 1.5%.

AirPack⁴ V Enthalpy  Rekuperator AirPack4 Enthalpy  z przeciwprądowym wymiennikiem entalpijnym, systemem CF i AFC. Zapewnia on odzysk ciepła i wilgoci, system CF2 automatycznie reguluje przepływ powietrza zapewniając zbilansowaną wentylację oraz  system AFC monitoruje bieżące zużycie filtrów. Z AirPackiem4 Enthalpy nie trzeba używać w domu nawilżaczy. Zimą wilgotność powietrza w Twoim domu nie spadnie poniżej 25% nawet przy -15°C temperatury zewnętrznej. Latem AirPack4 Enthalpy będzie wspomagał Twoją klimatyzację osuszając i ochładzając powietrze świeże nawiewane do budynku.

DANE TECHNICZNE

AIRPACK 4 300V / 400V / 500V / 550V

WYMIARY

AIRPACK 4 300V / 400V / 500V / 550V

DOKUMENTACJA

AIRPACK 4 300V / 400V / 500V / 550V

PANELE STEROWANIA

THESSLAGREEN

AIR ++

AIR MOBILE

MODUŁY STEROWANIA

THESSLAGREEN

MODUŁ CF

MODUŁ EXPANSION

HP CONTROLLER

CR COOLER