Najważniejsze cechy produktu

  • Maksymalny strumień powietrza – 304 m3/h. Wysokowydajny KONDENSACYJNY lub ENTALPICZNY wymiennik przeciwprądowy- sprawność temperaturowa odzysku ciepła – 88%.
  • Klasa energetyczna – A+, pobór mocy przez napęd wentylatora przy przepływie maksymalnym – 91W.
  • Zintegrowana, inteligentna automatyka sterowania C6. Wszystkie opcje w standardzie.
  • Centrala objęta usługą bezpłatnego Zdalnego Wsparcia serwisowego on-line (także po gwarancji).
  • Centrala spełnia wymagania Programu Czyste Powietrze. Jej zakup jest możliwy z dofinansowaniem do 90%.

DANE TECHNICZNE

Komfovent Domekt CF 300 V

CHARAKTERYSTYKI

WYDAJNOŚĆ

WYMIARY

Komfovent Domekt CF 300 V

AUTOMATYKA

Zintegrowana, inteligentna automatyka C6M

Przyjazny dla użytkownika interfejs umożliwia intuicyjną nawigację i sterowanie centralą. Głównym założeniem projektu automatyki C6M i C8 jest prawidłowe działanie centrali wentylacyjnej bez ciągłych regulacji po stronie użytkownika. Różne tryby wentylacji są zoptymalizowane pod kątem codziennych potrzeb użytkownika.  Automatyczny system sterowania jakością powietrza wybiera najbardziej odpowiedni tryb i zapewnia komfortowe warunki w pomieszczeniu. Użytkownicy samodzielnie mogą sterować pracą centrali zgodnie ze swoimi potrzebami. Centralami można sterować nie tylko poprzez panel sterowania, ale również zdalnie za pomocą przeglądarki internetowej na komputerze lub urządzeniach mobilnych. W pełni wdrożone protokoły Modbus i BAC net, umożliwiają bezproblemową integrację z dowolnym systemem BMS. Układ sterowania central wentylacyjnych zapewnia kontrolę nad procesami fizycznymi zachodzącymi w ich wnętrzu.

Układ sterowania składa się z:

  • modułu sterownika;
  • czujników temperatury i panelu sterowania, który można zamonto­wać w miejscu dogodnym dla użytkownika.

Dodatkowo centrale wyposażono standardowo w webserwer oraz router WIFI dzięki któremu można w pełni sterować za pomocą urządzenia mobilnego (smartfon, tablet, laptop). Wystarczy pobrać bezpłatną aplikację Komfovent Control i zeskanować kod QR na urządzeniu, aby cieszyć się kontrolą urządzenia z dowolnego miejsca na świecie.

Widok na ekranie smartfona w 100% pokrywa się z widokiem panelu sterowania.

Karta Katalogowa
Komfovent CF 300 V

Automatyka
Instrukcja Obsługi C6M

Komfovent Domekt
Broszura

Panel Sterowania
C6.1

Komfovent Control
Nano router WiFi