Panel sterujący ST-340 V2 dla central wentylacyjnych DEFRO DRO z wymiennikiem obrotowym.
 • Sterownik ST-340 V2 DRO przeznaczony jest do obsługi rekuperatora – urządzenia stosowanego w systemach wentylacyjnych umożliwiających odzyskiwanie ciepła (rekuperację) z powietrza wywiewanego z budynku lub instalacji przemysłowej.Sterownik typu ST-340 V2 DRO umożliwia:
 • Sterowanie wentylatorem nawiewnym oraz wywiewnym – za pomocą czujników różnic ciśnienia
 • Sterowanie trybem lato
 • Ochronę wymiennika przed zamrożeniem
 • Ustawienie programu tygodniowego
 • Podgląd i sterowanie rekuperacją przez telefon za pomocą aplikacji
 • Sterowanie GWC
 • Sterowanie nagrzewnicą wtórną
 • Kontrolę wilgotności powietrza w pomieszczeniach za pomocą nawilżacza wraz z nagrzewnicą
 • Kontrolę poziomu CO2 w pomieszczeniu

Pracę w dodatkowych trybach takich jak:

 • Okna
 • Party
 • Urlop
 • Kominek
 • Zmiana biegu
 1. Ikony informujące o aktualnym trybie pracy sterownika.
 2. Aktualna godzina oraz dzień tygodnia.
 3. Aktualny odczyt z czujnika temperatury powietrza wyrzutni.
 4. Aktualny bieg wentylatora wywiewnego.
 5. Aktualny przepływ na wywiewie.
 6. Ikona umożliwiająca załączenie trybu Okna
 7. Ikona umożliwiająca załączenie programu Party – kliknięcie ekranu w tym obszarze spowoduje przejście do ekranu umożliwiającego nastawę czasu trwania programu Party a następnie jego aktywację. Na bieżąco wyświetlany jest czas do zakończenie programu i powrotu do ogólnych ustawień.
 8. Przycisk zmiany biegu z timerem.
 9. Aktualna temperatura GWC
 10. Aktualny przepływ na nawiewie.
 11. Aktualny odczyt z czujnika temperatury powietrza nawiewanego.
 12. Aktualny bieg wentylatora nawiewnego.
 13. Aktualny odczyt z czujnika temperatury powietrza pobieranego z zewnątrz.

W normalnych warunkach regulator pracuje zgodnie z nastawieniami trybu Programy lub według biegu zadanego. W każdej chwili użytkownik może uruchomić jeden z pięciu dodatkowych trybów pracy: Party, Palenisko, Zmiana biegu, Okna lub Urlop.

OKNA

Załączenie trybu Okna spowoduje wyłączenie wentylatora nawiewu i przełączenie wentylatora wyciągowego na 3 bieg.

PARTY

Tryb Party jest załączany bezpośrednio z ekranu głównego na określony przez użytkownika czas – wentylatory pracują z pełna mocą. Po naciśnięciu ekranu głównego w obszarze ikony Party na wyświetlaczu pojawia się ekran umożliwiający nastawę czasu trwania tego programu. Po ustawieniu czasu program zostaje aktywowany, co sygnalizowane jest „przygaszeniem” obszaru ikony Party. Tryb Party można przerwać w każdej chwili klikając ekran w obszarze ikony.

PALENISKO

Tryb Palenisko jest załączany bezpośrednio z menu głównego na określony czas (3 minuty) – wentylator wywiewny zostaje wyłączony. Pracuje jedynie wentylator nawiewny. Tryb Palenisko można przerwać w każdej chwili klikając ekran w obszarze ikony trybu.

ZMIANA BIEGU

Zmiana biegu pozwala na czasowe zwiększanie lub zmniejszanie mocy biegu wentylatorów. Po kliknięciu, zostaniemy przekierowani do ekranu, gdzie wybieramy poziom mocy. Po zatwierdzeniu zostanie włączony timer, który po upływie czasu wróci do pracy w trybie automatycznym według nastaw.

URLOP

Tryb Urlop można aktywować po wejściu do menu sterownika. Użytkownik ustawia ilość dni trwania trybu urlop. W trybie tym wentylatory pracują cały czas z minimalną mocą niezależnie od ustawień w trybie Programy.

Sterownik ST-340 v2  posiada wbudowany port komunikacyjny RS485 typu slave (na naklejkach jako MODBUS 2). Dzięki protokołowi Modbus RTU w trybie half-duplex możemy sterować centralą wentylacyjną. Sterowanie centralą oraz podgląd bieżących parametrów odbywa się poprzez zapis i odczyt pojedynczego rejestru lub grupy rejestrów. Przy pomocy tego przycisku możemy załączyć/wyłączyć komunikację modbus.

Sterownik powinien być montowany przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami.