Rodzaje GWC

Najogólniej rzecz biorąc zasada działania każdego gruntowego wymiennika ciepła polega na wykorzystaniu stałej temperatury gruntu, oscylującej na poziomie ok. 8°C, do ocieplenia lub schłodzenia powietrza płynącego systemem kanałów, płyt lub kolektorów.

Biorąc pod uwagę moment styku przepływającego powietrza z gruntem wyróżniamy trzy rodzaje GWC:

  • GWC przeponowe np. rurowe – przepływające powietrze nie ma bezpośredniego styku z gruntem, jest od niego oddzielone ścianką kanału tzw. przeponą.
  • GWC bezprzeponowe np. żwirowe lub płytowe – przepływające powietrze nie jest oddzielone od gruntu żadną barierą.
  • GWC z czynnikiem pośredniczącym w postaci roztworu glikolu tzw. glikolowe

        GWC rurowe