GWC rurowy

Najprostszym w wykonaniu Gruntowym Wymiennikiem Ciepła jest po prostu rura z tworzywa sztucznego o długości 40-60 metrów ułożona pod ziemią. Jej minimalna średnica powinna być równa lub większa średnicy króćca montażowego centrali wentylacyjnej. Zastosowanie rury o przekroju nieco większym niż króćce montażowe rekuperatora spowoduje wolniejszy przepływ powietrza przez Gruntowy Wymiennik Ciepła a co za tym idzie nieznaczne zwiększenie jego sprawności - powietrze lepiej ogrzeje się zimą oraz mocniej schłodzi latem. Jeżeli natomiast zastosuje się zbyt małą średnicę rur, znacznie wzrosną opory przepływu powietrza przez wymiennik a co za tym idzie jego skuteczność znacznie spadnie. Niestety często tzw. „fachowcy” proponują inwestorom wykonanie GWC z rur o średnicy 80 czy 100 mm argumentując to niższą ceną. Jednak niezależnie od wielkości i typu centrali wentylacyjnej, ze względu na olbrzymie opory wymiennik tego typu nie będzie on działał. 

Najprostszą formą GWC rurowego jest prosta rura o odpowiedniej długości, dobranej do potrzeb konkretnego budynku zakopana pod ziemią. Niestety nie na każdej działce istnieje możliwość zakopania ok. 60 mb rury w prostym odcinku. W takiej sytuacji wykonuje się GWC w postaci rury łamanej (w kształcie litery "S" lub "U”), kilku rur równoległych zebranych następnie w jedną lub w postaci drabinki. Należy w takim przypadku unikać zagięć pod kątem 90° i do montażu używać kolanek 45°, aby uniknąć oporów w przepływie powietrza. Tego typu instalacja jest nieznacznie droższa ze względu na koszt kolanek, ale daje możliwość ułożenia instalacji na stosunkowo niedużej powierzchni.

 

O kształcie wymiennika za każdym razem powinien decydować, znający się na rzeczy wykonawca. Każde, bowiem załamanie rury generuje dodatkowe opory przepływu, co ma olbrzymi wpływ na późniejsze działanie GWC.

 

Bez względu na kształt ułożonej rury zawsze jest ona zakończona czerpnią zabezpieczoną siatką chroniącą przed insektami i gryzoniami. Niekiedy czerpnię wyposaża się dodatkowo w filtr, którego zadaniem jest oczyszczanie zasysanego powietrza.

  

GWC rurowe można wykonać z antybakteryjnej rury PVC, posiadającej dodatkowo właściwości bakterio- i grzybobójcze zabezpieczające GWC przed namnażaniem się w jego wnętrzu niepożądanych gości. Niestety takie rozwiązanie znacznie podnosi koszty całej inwestycji. Nie jest też jednoznacznie stwierdzone czy w warunkach panujących w wymienniku (brak dostępu światła, stała temperatura) namnażanie drobnoustrojów chorobotwórczych w ogóle może mieć miejsce.

Porównanie dwóch najpopularniejszych GWC - rurowego i żwirowego.