GWC płytowy

Płytowy gruntowy wymiennik ciepła to oryginalne rozwiązanie umożliwiające pozyskanie zawartego w gruncie chłodu latem oraz ciepła w okresie grzewczym w maksymalnie wydajnym stopniu. Dzięki odpowiednio dobranej izolacji termicznej i niewielkiej grubości podłoża żwirowego może być płytko posadowiony(około 0,7m poniżej gruntu). Umożliwia to wykonanie go w miejscach o wysokim poziomie wód gruntowych. Bezprzeponowy przepływ powietrza (w bezpośrednim kontakcie z odpowiednio przygotowaną warstwą gruntu) umożliwia odprowadzenie bezpośrednio do gruntu kondensatu powstającego w procesie schładzania powietrza, zapobiega rozwojowi grzybów i pleśni wykorzystując stabilizujące działanie naturalnej flory gruntu.

GWC płytowy

Odpowiednie ukształtowanie strugi powietrza przepływającego przez płytowy wymiennik zapewnia skuteczną wymianę ciepła. Podstawowe wyróżniki charakteryzujące wymiennik płytowy to niewielkie straty ciśnienia.
Najprościej rzecz biorąc płytowy, gruntowy wymiennik ciepła to połączenie niektórych właściwości wymiennika rurowego z wymiennikiem żwirowym. Jego konstrukcja polega na umieszczeniu na przygotowanym, równym złożu żwirowym warstwy płyt z tworzywa ustawionych na „stopkach” opartych o powierzchnię złoża żwirowego (podsypki żwirowej). Powietrze przepływa, więc nie pomiędzy kamieniami złoża (jak ma to miejsce w przypadku GWC żwirowego), ale nad nimi, w przestrzeni pomiędzy złożem a pokrywającymi go płytami.