FAQ - Rekuperacja

Czy miejsce montażu rekuperatora ma znaczenie dla wydajności centrali wentylacyjnej?

Miejsce montażu rekuperatora ma istotny wpływ na pracę całego sytemu wentylacji mechanicznej. Należy planować miejsce montażu rekuperatora tak aby poszczególne ciągi nawiewne i wyciągowe miały podobne długości i były jak najkrótsze. Ułatwi to finalne skalowanie całej instalacji wentylacji mechanicznej w domu.