FAQ - Rekuperacja

Czy mogę samodzielnie wybrać miejsce montażu anemostatów (punkty nawiewne i wyciągowe)?

Są pewne elementarne zasady jeśli chodzi o punkty nawiewne i wyciągowe w systemach wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Punkty nawiewne umieszczamy jak najdalej od drzwi wejściowych bądź punktów wyciągowych w danym pomieszczeniu. Należy zadbać o to aby przepływ powietrza objął jak największą powierzchnię wentylowanego domu. Ważne jest ażeby powietrze swobodnie przepływało ze strefy nadciśnienia w okolicy punktu nawiewnego do strefy podciśnienia występującego  w miejscach usytuowania punktów wyciągowych i żeby przepływ powietrza objął maksymalnie dużą powierzchnię domu. Pamiętając o tych zasadach, wyznaczając strefy nawiewów i wyciągów możemy sami wyznaczać miejsce ich montażu tak aby jak najbardziej odpowiadały naszej aranżacji poszczególnych pomieszczeń.