FAQ - Rekuperacja

Jak najtaniej wykonać wentylację mechaniczną?

Żeby wykonać najtaniej wentylację mechaniczną (rekuperację) należy ją po prostu dobrze zaplanować.

Już na etapie budowy stanu surowego można przystosować budynek do wentylacji mechanicznej np. poprzez rezygnację z budowy murowanych kominów wentylacji grawitacyjnej lub przygotowanie przepustów w stropach, co znacznie obniży koszty inwestycji. 

Wentylacja mechaniczna to rozwiązanie które będzie towarzyszyć inwestorowi przez cały okres użytkowania budynku. Dlatego należy indywidualnie dla każdego budynku opracować trasy prowadzenia kanałów wentylacyjnych, dobrać odpowiedni wymiennik .

Ważne jest także aby wybrać odpowiednią firmę instalacyjną ,która instalację wykona poprawnie. Prawidłowe wykonanie wentylacji mechanicznej zapewni nie tylko stałą wymianę powietrza ale także zmniejszenie kosztów ponoszonych na ogrzewanie. Należy pamiętać że często oszczędzając na samej instalacji , decydując się np. na samodzielne jej wykonanie bądź wybierając niedoświadczonych wykonawców wentylacji mechanicznej koszty ponosi się wielokrotnie. Pierwszym kosztem jest sama instalacja, potem brak korzyści wynikających z niesprawnego systemu i na koniec koszty napraw lub wymiany instalacji, rekuperatora.