FAQ - Rekuperacja

Izolacja budynku

Najczęściej stosowaną zasadą izolacji budynku powinna być zasada 20-20-30. To bardzo prosta zasada, którą powinien zapamiętać każdy projektant, inżynier i inwestor. Oznacza ona, że jeśli w ogóle myślimy o budowaniu domu to powinniśmy ocieplić płytę podłogową i fundament minimum 20 cm warstwą styropianu izolującą przed chłodem pochodzącym z gruntu, ścianę zewnętrzną minimum 20 cm warstwą, a dach minimum 30 cm warstwą. Parametrów fizyki nie da się oszukać, są to wartości absolutnie minimalne. Osiągnięcie standardu NF15 lub NF40 wymaga zastosowania materiałów izolacyjnych o grubości przekraczającej nawet 30 cm dla ścian i podług i 40 cm dla połaci dachu lub stropodachu. Dla uzyskania takiej grubości izolacji ścian zewnętrznych można zastosować bezspoinowy system ocieplenia (BSO). Polega on na zamocowaniu do zewnętrznej powierzchni ściany izolacji termicznej np. ze styropianu spienianego EPS, a następnie wykonaniu warstwy zbrojącej z elastycznej siatki np. z włókna szklanego i nałożeniu tynku cienkowarstwowego.

Dach lub stropodach jest stosunkowo łatwo ocieplić, a także daje możliwość zastosowania dużych grubości materiałów izolacyjnych 40 cm i nawet więcej. Szczególną uwagę w trakcie ocieplania dachu musimy zwrócić na prawidłowe ułożenie i uszczelnienie warstwy paroszczelnej i paroprzepuszczalnej.

Podłogi na gruncie ociepla się zazwyczaj pod płytą podłogową. Trzeba pamiętać by przewidzieć odpowiednią grubość izolacji przy określeniu poziomu podłogi. Zastosowane do ocieplenia podłogi materiały powinny charakteryzować się odpornością na wilgoć oraz odpowiednią wytrzymałością na ściskanie.

Wykonując wszelkie izolacje musimy zadbać o ich ciągłość i szczelność. Tak zaizolowany i szczelny dom musi być wyposażony w system wentylacji mechanicznej oczywiście z odzyskiem ciepła.