FAQ - Rekuperacja

Kult współczynnika U - współczynnik przenikania ciepła

Współczynnik przenikania ciepła U jest parametrem całej przegrody budowlanej, nie zaś materiału budowlanego, z którego została wykonana. A zatem, współczynnik przenikania ciepła U (dawniej -- k, w literaturze anglojęzycznej) jest parametrem charakteryzującym daną przegrodę budowlaną z punktu widzenia ochrony cieplnej. Im jego wartość jest niższa, tym dana przegroda lepiej izoluje, tj. straty ciepła przez przegrodę są mniejsze. Jednostką współczynnika przenikania ciepła jest wat na metr kwadrat kalwin (W/m²K). Wyraża on wielkość przepływu ciepła przez jednostkową powierzchnię danej przegrody budowlanej, jeśli po dwóch jej stronach panuje różnica temperatur w wysokości 1 K.

Z tego wynika:

 

gdzie:

U – współczynnik przenikania ciepła,

q – ilość przepływającego ciepła w jednostce czasu (strumień ciepła),

S – powierzchnia przegrody,

ΔT – różnica temperatur po obu stronach przegrody.

W Polsce od 15 lat panuje kult współczynnika U ale to tylko jeden z bardzo wielu czynników określających poziom energooszczędności domu. Współczynnik U nie jest najważniejszym parametrem. Istnieje wiele innych czynników, które w większym stopniu wpływają na szczelność budynku. Nie wiadomo również, dlaczego wiele lat temu Minister ustanowił współczynnik U na poziomie 30 W/(m²•K) dla ściany wielowarstwowej a na poziomie 50 W/(m²•K) dla ściany jednowarstwowej. Wybór tego poziomu był chyba zupełnie przypadkowy. Równie dobrze można by było określić ten standard o 10 lub 50 % wyższy lub niższy. Ponadto, nic w tej kwestii nie zmieniło się do dnia dzisiejszego. Dobrym przykładem na optymalne rozwiązanie problemu energooszczędności jest technologia domów gotowych, która niestety dotarła do Polski z trzydziestoletnim opóźnieniem. Coraz więcej ofert tego typu pojawia się na naszym rynku. Są to domy nowej generacji, solidnie skonstruowane i wykonane, gdzie 90% grubości ściany stanowi ocieplenie, a nawet w całości wykonane są z materiału izolacyjnego np. styropianu.