FAQ - Rekuperacja

Straty ciepła w budynku

Od czego uzależnione są ewentualne straty ciepła w budynkach?

Elementy, które mają znaczący wpływ na straty ciepła to:
-          powierzchnia grzewcza budynku;
-          kształt domu (bryła budynku);
-          izolacja przegród termicznych;
-          materiały wykorzystane przy budowie obiektu;
-          dobór materiałów izolacji cieplnej lub materiałów izolacyjno-konstrukcyjnych;
-          projekt / układ pomieszczeń (względem stron świata);
-          liczba i wielkość okien;
-          konstrukcje sprzyjające powstawaniu mostków termicznych;
-          system wentylacji.

Uzyskanie lepszej charakterystyki nie może być osiągane kosztem pogorszenia warunków użytkowania w zakresie komfortu cieplnego, jakości powietrza lub oświetlenia (np. zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania pomieszczeń przez nadmierne ograniczenie intensywności wentylacji).